απεικάζω


απεικάζω
(AM ἀπεικάζω) [< απ(ο)* + εικάζω]
1. απεικονίζω, αναπαριστάνω
2. κάνω εικασία, υποθέτω
3. συμπεραίνω
4. αντιλαμβάνομαι, εννοώ
νεοελλ.
1. αναγνωρίζω, διακρίνω κάτι από μακριά
2. γνωρίζω, ξέρω
αρχ.
1. συγκρίνω, παραβάλλω
2. φρ. «ὡς ἀπεικάσαι» — όπως θα μπορούσε κανείς να υποθέσει.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀπεικάζω — form from a model pres subj act 1st sg ἀπεικάζω form from a model pres ind act 1st sg ἀπεικάζω form from a model pres subj act 1st sg ἀπεικάζω form from a model pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεικάζῃ — ἀπεικάζω form from a model pres subj mp 2nd sg ἀπεικάζω form from a model pres ind mp 2nd sg ἀπεικάζω form from a model pres subj act 3rd sg ἀπεικάζω form from a model pres subj mp 2nd sg ἀπεικάζω form from a model pres ind mp 2nd sg ἀπεικάζω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεικάσει — ἀπεικάζω form from a model aor subj act 3rd sg (epic) ἀπεικάζω form from a model fut ind mid 2nd sg ἀπεικάζω form from a model fut ind act 3rd sg ἀπεικάζω form from a model aor subj act 3rd sg (epic) ἀπεικάζω form from a model fut ind mid 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεικάσῃ — ἀπεικάζω form from a model aor subj mid 2nd sg ἀπεικάζω form from a model aor subj act 3rd sg ἀπεικάζω form from a model fut ind mid 2nd sg ἀπεικάζω form from a model aor subj mid 2nd sg ἀπεικάζω form from a model aor subj act 3rd sg ἀπεικάζω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπῃκασμένα — ἀπεικάζω form from a model perf part mp neut nom/voc/acc pl ἀπῃκασμένᾱ , ἀπεικάζω form from a model perf part mp fem nom/voc/acc dual ἀπῃκασμένᾱ , ἀπεικάζω form from a model perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) ἀπηϊκασμένα , ἀπεικάζω form …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεικαζομένων — ἀπεικάζω form from a model pres part mp fem gen pl ἀπεικάζω form from a model pres part mp masc/neut gen pl ἀπεικάζω form from a model pres part mp fem gen pl ἀπεικάζω form from a model pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεικαζόμενον — ἀπεικάζω form from a model pres part mp masc acc sg ἀπεικάζω form from a model pres part mp neut nom/voc/acc sg ἀπεικάζω form from a model pres part mp masc acc sg ἀπεικάζω form from a model pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεικασθέντα — ἀπεικάζω form from a model aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀπεικάζω form from a model aor part pass masc acc sg ἀπεικάζω form from a model aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀπεικάζω form from a model aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεικασάντων — ἀπεικάζω form from a model aor part act masc/neut gen pl ἀπεικάζω form from a model aor imperat act 3rd pl ἀπεικάζω form from a model aor part act masc/neut gen pl ἀπεικάζω form from a model aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεικάζει — ἀπεικάζω form from a model pres ind mp 2nd sg ἀπεικάζω form from a model pres ind act 3rd sg ἀπεικάζω form from a model pres ind mp 2nd sg ἀπεικάζω form from a model pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)